PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Číst dál...Mávnutím proutku zamrzla krajina,
v křišťálu uvězněn podzimní svět
Zkrášlená chvíle - vše právě usíná,
spadané listí se přestalo chvět

Z průzračných koulí věštit se nesluší,
v každé z těch kupolí příběh lze číst
Šaman svým zrakem tu proniká do duší...
V extázi prohnutý bukový list...

Poodstup, prosím, pohlédni zdaleka
každý ten obrázek zdál se být sám
Náhle se

Číst dál...

Číst dál...Povstalo z láskychtivých dlaní,
z modlitby k slitovnému Pánu?
Nebo jen mráz přetrhl tání
a stvořil z ledu srdce k ránu?

Neptej se hloupě, zázrak je to!
Kochej se Krásou, vdechni Sílu
Pochybnost přijde dřív, než léto
Teď ještě přivoň ke křehkému dílu

Číst dál...

Bělost a jiskření, vůně sněhu, ledu
Všech smyslů zjitření, samomluvu vedu
Křehkostí křišťálu zvoní světy bílé
Na stříbrnou píšťalu pískám zimní víle

Pod kroky křupavě sníh mi něžně spílá
bučinou k doubravě cesta se mi skryla
Ticho teď protíná basový křik ptáka
Krkavčí hostina další bratry láká

Nade mnou klenutí - kmeny, větve, nebe
ledových perutí dotek sladce

Číst dál...

Číst dál...

Dívám se očima plnýma dojetí
na věčné setkání všech jar i zim
Svěží i ledové spolu jsou v objetí,
lísteček předloňský připlouvá k nim

Když říční víla si pročeše lokýnky
sněhové hvězdičky ozdobí cop
Skřítci se dívají zmrzlými okýnky
na závěs rampouchů z ledových dob

Brodím se vodami, nemohu spočinout
Vždyť krása pomíjí, roztaje dřív.
Než slunce vyhlédne,

Číst dál...

Číst dál...Chvíli se zdálo, že vše je to tam:
jen suché listí jak pařáty zkroucené,
zemřelá krása voňavých rán

Ztracená zeleň i ztepilý vzrůst,
předivo žilek už vyschlo, je bezcenné
Jako bych sto roků držela půst

Smrti se bráním, toužím jen žít
Na zázrak čekám, chci krásu svou nazpátek.
Nemusí pršet, stačí jen mžít...

Najednou s nebe

Číst dál...