PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Efekty aktivní egolýzy

 • Osobní růst, duchovní rozvoj
 • Zlepšení vztahů
 • Překonání strachu a úzkostí včetně strachu ze smrti
 • Nalezení cesty ke zvládání životních krizí
 • Posílení schopnosti rozhodovat se
 • Zvýšení aktivity v životě, nárůst energie
 • Odblokování psychického         i fyzického napětí
 • Odstranění nespokojenosti, získání optimismu a naděje     v pohledu na svět
 • Osvobození od sklonů              k závislostem, od špatných návyků
 • Jasnější vnímání, prohloubení citlivosti
 • Zvládání agresivity
 • Zlepšení zdravotního stavu      v oblasti poruch spánku, bolestí hlavy, nízké imunity     a potíží psychosomatického původu v oběhovém, dýchacím, trávicím a pohybovém systému

Veškerá naše skupinová práce je čistě preventivní, duševním chorobám a poruchám se snažíme předcházet. Programy se odehrávají v překrásném centru v Rynarticích v srdci Českého Švýcarska. V osobitém stylu práce s malými skupinami (maximálně osm osob) lze zaznamenat prvky mnoha hlubokých odborných i multikulturních inspirací, neotřele zpracovaných a skloubených v harmonický kompaktní celek.

Prožitkové postupy opíráme o intenzivní, otevřenou a spontánně tvořivou komunikaci s moderní, etnickou, spirituální, filmovou i klasickou hudbou z celého světa. Nemodelujeme intelektuální a teoretické konstrukty v myslích klientů, dotýkáme se přímo jejich srdcí. Vytvořili jsme originální egolytickou (ego rozpouštějící) metodu bezpečného odpoutání od racionální cenzury. Opíráme se o aktivní přístup klienta. Terapeut je průvodcem, nikoli vůdcem. Výsledkem je posílení odvahy a nezávislosti, energetické osvobození, prohloubení citlivosti a vnímavosti. Ve spojení s hlubokou a netradiční analýzou osobních příběhů účastníků AE přinášíme užitečné inspirace pro další kroky v životě absolventa programu. Každý dostává příležitost pochopit svůj příběh v nejširším kontextu a objevit nové úhly pohledu, nové souvislosti a výzvy. Velmi důležitým prvkem je prohlubování schopnosti empatie v zájmu posílení a očištění vztahů.

Duchovní rozměr metody nespočívá ani v ezoterním blouznění, ani v propagaci určitého náboženství. Respektuje všechny cesty, po kterých lidstvo kráčelo a kráčí k Bohu, Duchu, Lásce a Naději. Pracuje s rozjímáním, hlubokou meditací i transem. V rynartickém domě se každý může dotknout zázraku ve svém srdci a uvědomit si, že mu k životu nestačí jen tři hmotné rozměry.

Sál v chaloupce v RynarticíchV prožitkových programech spolupracujeme s lékaři. Účastníci musí předem vyplnit podrobný zdravotní dotazník, na jehož základě lékař posoudí, zda je pro ně pobyt vhodný. Po celou dobu pobytu, řeší operativně všechny aktuální zdravotní obtíže ve skupině. Přítomnost lékaře neznamená, že jde o nebezpečné praktiky. Stavíme na zodpovědnosti a nevyhýbáme se supervizi ze světa medicíny.

Hlavní důraz klademe na eticky čisté postupy. Hlavním cílem je bezpečí účastníků. Podporujeme je na cestě k odvaze překročit některé konvenční hranice, aby se mohli chovat přirozeně a být šťastni. Povzbuzujeme klienty k nezávislosti, odvaze, pravdivosti ve vztazích i díle. Členové týmu nikdy neváhají hovořit o svých osobních příbězích, bez problémů se dělí o svá životní selhání a omyly, nestaví se do role vševědoucích. Kromě mnoha nečekaných pohledů a inspirací nabízíme také hlubokou lidskou účast. Neváháme projevit syrové emoce, jimiž umožňujeme korektivní zkušenost klientům příliš do sebe zahleděným či agresivním. Aktivní egolýza jde zcela proti proudu běžné terapie. Klasické přístupy považují rozšířené stavy vědomí a krize v životě člověka za psychopatologické jevy a potlačují je. Pracujeme s nimi jako s přirozenou součástí každého příběhu a pomáháme zúročit jejich potenciál vývoje a růstu. Podle našeho hlubokého přesvědčení zrajeme a moudříme v krizích, nikoli v klidu.