PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Číst dál...Lehounké nožky v půvabné póze
snad tóny harfy z nebe zní
Nestačí? Jediné slovo zní stroze ...
nevhodné je být pompézní

Za krokem krůček jemně se klade
Dvě štíhlá těla krájí sen
slečny jsou cudné, tak svěže mladé...
Kdo není krásou zasažen?

Číst dál...Pomalu ráno z louky vstává,
čistá je rosa, vlezlý chlad
Za kopcem dřímá hlava plavá,
kopretin píseň slyším hrát

Psárka a šťovík hádku vedou,
jestli ji mám, či nemám rád
Bez sebe celý, tvář mám bledou,
vidím svou horu v mlhách stát

Jak ňadro Země k nebi klene
pyšný a krásný majestát
Snad v rezekvítku zakuklené
prchavé štěstí chce

Číst dál...

Číst dál...Zrůžoví obzor a mlhy ulehnou
pastelem zbarvené k úpatí hor
Úsvitem zmámená za božskou lucernou
do kopců pospíchám, zní ptačí chór

Posvátná hora pod modřín uchýlí
o kmen se opírám, čekám a sním
Hladí mne větvoví jak křídla motýlí
cítím se přečistá, zbavená vin

S nadějí čekám Zrození sluneční
posvětí nový den, ozlatí kraj
Jak větve stromů k

Číst dál...

Číst dál...Omílán vodami ve světě svět
jak bohatý ostrov, jak vysněný ráj,
v zeleni mechů utají květ:
"Dám ti ho, řeko, jen sladce hraj"

 

Větvovím ráno se prodírá jas
jak by sám Bůh se podívat chtěl,
kolik v tom koutě způsobil krás:
zeleň i zlato, třpyt pstružích těl

 

Rf.: Svěže mi voní ten obrázek čistoty
slyším

Číst dál...

Číst dál...Tišina lesní - tajemná, měkká
do mechu klesni - dlouho tě čeká
tisíce lístků v krajkoví stočených
voňavou třísku do prstů zdvihni z nich

Dvě ruce vesmírné, sepjaté od rána
v pokoře nesmírné - zářivá nirvána
Goticky spojené - božsky a bez kazů
Rány jsou zhojené, kreslí rám obrazů

Kouzelné kapradí pro přání splněná
Každý chrám nahradí po hlase ozvěna
Jemně ti

Číst dál...