PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Individuální terapii poskytují:

PhDr. Patricie Anzari, CSc. 
autorka metody Aktivní Egolýza®

Jitka Dytrychová, DiS.
diplomovaná terapeutka AE®. 

Každý nový klient absolvuje úvodní sezení s Jitkou. Obsahem je zmapování osobního příběhu a témat k terapii, stanovení terapeutického plánu. 

Objednávat je možné telefonicky na tel. 604 294 034, kde vám také rádi poskytneme bližší informace.

CENÍK

BEZ PLATBY PŘEDEM NEREZERVUJEME MÍSTO V KALENDÁŘI! Děkujeme za pochopení.


Kontraindikací pro spolupráci je souběžná jiná psychoterapeutická, psychiatrická a psychofarmaceutická léčba.

 

Důvodem je etická zásada nevstupovat do prostoru jiného terapeuta. Odmítáme kombinovat náš přístup s dalšími vnějšími vlivy, které ovlivňují klientovo prožívání včetně souběžného absolvování různých workshopů osobního růstu, módních technik, návštěv dalších terapeutů apod. Nemohli bychom vzít odpovědnost za výsledky léčby.

 

Vytváříme pro pacienta silné, bezpečné zázemí, nabízíme hluboké vcítění a zároveň škálu nekonvenčních, přirozených zpětných vazeb. Podporujeme klientovy sebeléčebné tendence, důvěru ve vlastní schopnosti i sílu, nevytváříme vztah závislosti, ale rovnocenné spolupráce. Pro klienta je to náročné, protože Aktivní egolýza® jde hodně do hloubky, destruuje pýchu a egocentrismus, což nikdy není bezbolestné. Tento přístup se nehodí pro zájemce, kteří odmítají aktivní spolupráci a chtějí zatajovat části svého příběhu.


Zcela nevídaným přepychem je tu skutečnost, že klient v individuální péči má možnost využití telefonického kontaktu s terapeutem 24 hodin denně v případě potřeby řešení závažných stavů či situací. Efekt spolupráce je tím posílen. Tato služba nesmí být zneužívána.


Proces je to dramatický a silný, intenzivní psychoterapie trvá měsíce, nikoli roky. Následně je moudré využít možnosti bilančních a korektivních setkání alespoň dvakrát do roka, aby výsledek spolupráce nezplaněl, aby další vývoj neztratil pozitivní směr.


Psychoterapeutické sezení trvá 120 minut. Délka základní terapie je pět sezení, interval mezi jednotlivými schůzkami je dva až tři týdny. V každém případě je třeba, aby péče byla ukončena po vzájemné dohodě. V ostatních případech nemůže terapeut stát za výsledkem své práce.
V případě parciálních problémů v oblasti vztahů, výchovy, profese apod. může postačit i jediná konzultace.

 

Patricie nabízí terapii také v anglickém a francouzském jazyce. 
Jitka nabízí terapii také v anglickém a německém jazyce.