PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Milí příznivci,

vzhledem k tomu, že dva roky pečuji o svoji bezmocnou maminku a její stav se horší, nemohu se dále věnovat individuální psychoterapii.

Předávám žezlo svému nejbližšímu člověku,

Jitce Dytrychové,

plnohodnotné a skvělé terapeutce, která pod mým vedením absolvovala patnáctiletý výcvik v Aktivní egolýze formou koterapie a individuálních sezení. Odhadem se jednalo o 30 000 tréninkových hodin. Pro zvlášť komplikované případy jí budu k dispozici jako supervize. Ordinaci najdete na adrese Jungmannova 9, Praha 1.

Já nadále povedu pobytové programy v Rynarticích a individuálně se budu věnovat pouze jejich absolventům, kteří s námi dlouhodobě aktivně spolupracují.

Objednávky na individuální terapii ZDE


 

Patricie individuální terapieKontraindikací pro tuto spolupráci je souběžná jiná psychoterapeutická či podobná péče a psychiatrická léčba. Důvodem je etická zásada nevstupovat do prostoru jiného terapeuta. V případě psychiatrických pacientů bez psychoterapie je to možné se souhlasem ošetřujícího lékaře. Dr. Anzari odmítá kombinovat svůj přístup s dalšími vnějšími vlivy, které ovlivňují klientovo prožívání (např. souběžné absolvování různých workshopů osobního růstu, módních technik, návštěvy dalších terapeutů apod.). Důvodem je možnost vzít záruku za výsledky léčby.
Ani na tomto poli nemění Dr. Patricie Anzari svůj avantgardní styl emocionálně zúčastněného průvodce. Vytváří pro pacienta silné, bezpečné zázemí, nabízí hluboké vcítění a zároveň škálu nekonvenčních, přirozených zpětných vazeb. Podporuje klientovy sebeléčebné tendence, důvěru ve vlastní schopnosti i sílu, nevytváří vztah závislosti, ale rovnocenné spolupráce. Pro pacienta je to náročné, protože terapie jde hodně do hloubky, destruuje pýchu a egocentrismus, což nikdy není bezbolestné. Tento přístup se nehodí pro zájemce, kteří odmítají aktivní spolupráci.
Zcela nevídaným přepychem je tu skutečnost, že klient v individuální péči má možnost využití telefonického kontaktu s Patricií 24 hodin denně v případě potřeby řešení závažných stavů či situací. Efekt spolupráce je tím posílen. Tato služba nesmí být zneužívána.
Proces je to dramatický a silný, intenzivní psychoterapie trvá měsíce, nikoli roky. Následně je moudré využít možnosti bilančních a korektivních setkání alespoň dvakrát do roka, aby výsledek spolupráce nezplaněl, aby další vývoj neztratil pozitivní směr.
Psychoterapeutické sezení trvá sto minut. Délka základní terapie je pět sezení, interval mezi jednotlivými schůzkami je dva až tři týdny. V každém případě je třeba, aby péče byla ukončena po vzájemné dohodě. V ostatních případech nemůže terapeut stát za výsledkem své práce.
V případě parciálních problémů v oblasti vztahů, výchovy, profese apod. může postačit i jediná konsultace.

Pro klienty ze vzdálených koutů republiky i světa je po předchozí domluvě e-mailem možná realizace psychoterapeutických Skype - sezení.
Dr. Anzari nabízí terapii také v anglickém a francouzském jazyce.

Kontakty   Ceny