PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

DRUHY PROGRAMŮ:

PRO VŠECHNY PROGRAMY A POBYTY PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. NENÍ PŘÍPUSTNÉ
ANI VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH! TOTÉŽ SE TÝKÁ VŠECH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.

STEJNÁ PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA KONZUMACI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ ČI MASITÝCH POKRMŮ.

PROSÍM NALÉHAVĚ, ABYSTE TÝDEN PŘED PROGRAMEM NEJEDLI MASO!!!

(Je to ve vašem zájmu, neboť budete citlivější, k práci lépe připraveni. )

PASSIONATA

Bez absolvování tohoto programu nelze přijet na žádný jiný, je to nutná podmínka! Passionata představuje první stupeň na naší cestě osobního růstu. Tento víkend nabízí příležitosti k překonání zábran v oblasti pravdivého vyjádření vlastních pocitů a otevření osobního příběhu. Začínáme adaptací na fyzickou blízkost "neznámých lidí". Hned v úvodní meditaci zažíváme neobvyklé blízké lidské setkání každého s každým. jarni_bukove_listi_passionataNení tu vůbec erotický podtext, jde o sbližování na samé dřeni lidství. Vede k prohloubení schopnosti vcítění do pocitů lidí, s nimiž žijeme v blízkých vztazích. V prožitkové práci se pokoušíme přemoci problémy se soustředěním a racionální kontrolu.  Spontánní plynutí nejen s hudbou jako s proudem životní síly, ale i se všemi překvapujícími prožitky přináší značnou úlevu. Výsledkem je očista od pocitů viny i křivdy, osvobození od skepse a bezvýchodnosti, příležitost k energetickému i emocionálnímu otevření, získání sil, odvahy a nezávislosti. Na konci víkendu stojíme pokaždé v úžasu nad zkrásnělými a zářivými tvářemi těch, kteří ještě v pátek večer byli zavření a nevýrazní. V tom okamžiku všichni vnímají své možnosti.  Převést vše do každodenního života nelze bez odvahy a bezbřehé naděje. Tam se teprve projeví skutečná spiritualita jako ohleduplnost, citlivost, pochopení, skromnost, velkorysost...

CESTA

Cesta je program pro absolventy Passionaty. Skladbou se jí podobá, ale je mnohem intenzivnější, nabízí větší prostor pro prožitkovou práci. Účastníci již nemají potíže s přijetím metody a hloubkou důvěry k našemu intenzivnímu procesu proměny. previs_cestaNeztrácíme tu už čas tím, že se někdo uráží, nebo se nemůže rozhodnout, jestli zvedne ruce nad hlavu nebo ne. Každý se snaží pracovat intenzivně, využít možnost nového poznání. Všechny zpětné vazby jsou brány v úvahu. Jedním ze zjevných efektů naší spolupráce bývá oslabení egocentrismu a pýchy. Není proto výjimkou, že i ti, kdo již s námi spolupracují řadu let, přijedou bez problémů na Passionatu, protože jim  vyhovuje termín. Vědí, že je to hlavně na nich, jak intenzivně budou pracovat. Navíc svou pokročilostí pomohou začátečníkům k větší odvaze a hlubšímu ponoření do osobní proměny. Cesta může odstartovat dlouhodobou spolupráci, která nabízí průběžné inventury osobního příběhu a terapeutické zázemí při životních krizích a křižovatkách.

 

DVOJPROGRAM PASSIONATA &CESTA

souteska_vsZde se spojují PASSIONATA a CESTA v jeden program. Tento týden je velmi vhodný pro naplnění touhy dosáhnout v životě zásadnějších pozitivních změn. Hluboká práce s osobním příběhem, emocionální i energetická očista, osvobození od skepse, příležitost k naprostému otevření. Získání sil a odvahy skrze meditativní i dynamické postupy. Týden nabízí větší prostor pro prožitkovou práci i pro hlubokou integraci cenných inspirací.

 

JÓGA & SDÍLENÍ PŘÍBĚHŮ

Program, jehož hlavní náplní je praktikování základní sestavy hatha jógy inspirované systémem Knoff Yoga. Tento moudrý a vyvážený přístup k jógové praxi klade velký důraz na anatomicky správné nastavení pozic a jejich precizní provedení v souladu s dechem a koncentrací mysli. Činí jógu bezpečnou a srozumitelnou, a tím přístupnou pro kohokoliv jakéhokoliv věku a stupně pokročilosti včetně tech, kteří se s jógou doposud nesetkali. 
Józe se budeme věnovat cca 5 hodin denně, nevynecháme ani dechová cvičení ve formě pranajámy a následné relaxace (meditace). Cvičením vás provede členka týmu, asistentka a koterapeutka Patricie, Jitka Dytrychová 
Večerní část programu povede Patricie v duchu aktivní egolýzy. Účastnící budou mít možnost nových pohledů na svůj příběh, také díky otevření skrze jógu. CESTA SPECIÁL aneb 3 v 1

Cesta speciál je program pro absolventy Passionaty. 

Jedná se o náročnější týden, do jehož skladby bude kromě intenzivní prožitkové práce zařazeno také systematické cvičení jógy pod vedením Jitky a praktikování Vipassana meditace pod vedením Honzy.

SILENCIONATA

Motto: Jsou situace, které nelze vyřešit mluvením...

Novější program, určený absolventům Passionaty. Hlavním přístupem je zde práce s myslí ve formě vipassana meditace (meditace vhledu). Vipassana meditace probíhá pod metodickým vedením MUDr. Jana Peychla, Ph.D., který Patricii asistuje na všech ostatních typech pobytů v Rynarticích v roli koterapeuta a lékaře. Této meditaci se věnuje více nežli 10 let, během nichž absolvoval řadu soustředěni pod vedením učitelů následujících tradice theravadového a tibetského buddhismu.
kapradi Odtud název Silencionata - podstatná část programu probíhá v atmosféře ušlechtilého mlčeni. Převážně nemluvíme, noříme se do nitra a pečlivě pozorujejme vše, co k nám přichází během meditace v sedě, v chůzi i v průběhu běžných denních aktivit.

Vipassana meditaci kombinujeme s cvičením jógy jako meditace v pohybu pod vedením Jitky Dytrychové (www.hridaya.cz). Narozdíl od klasických meditačních soustředění sdílíme jak své osobní příběhy,  tak prožitky, které meditace přinesla, zpracováváme je formou aktivní egolýzy a integrujeme. Každý z účastníků má možnost odcházet s jasnou inspirací pro svou každodennost.

ESURIATA

esuriataProgram je určený pro absolventy alespoň Passionaty. Každý zde probudí svou vnitřní sílu, která mu pomůže překonat problémy s dodržováním půstu. Díky podpoře skupiny a hluboké meditaci se naučí využívat spirituální potenciál očistné hladovky.  Program nabízí půst pod lékařským dohledem, meditace, prožitkovou práci, posvátné zpěvy a příležitost k dlouhému ozdravnému spánku. Hlavním cílem tohoto setkání je hluboké propojení skupiny a nalezení jasného vhledu do osobního příběhu.

 

SHAMANYKA

Program je pouze pro absolventy Cesty nejdéle 8 měsíců před Shamanykou.soumrak_s_bouri_shamanyka Nelze se přihlásit z vlastní iniciativy, na Shamanyku zve team, vybírá z dlouhodoběji spolupracujících, u nichž je zřejmé, že při předchozích pobytech dobře zvládli práci s hudbou, meditací i osobním příběhem. V případě zájmu je třeba individuální sezení, v němž se vyjasní, zda je pro Shamanyku v životě uchazeče ten správný čas. Účastníci se na tuto cestu do hlubin připravují po dobu alespoň jednoho měsíce. Denně meditují, jednou týdně mají půst, stravují se vegetariánsky, vyhnou se návykovým látkám. Jde o intenzivní program na úrovni iniciačního obřadu, jehož součástí je jeden den na cestě, originální verze procesu vycházejícího z teorie metody holotropního dýchání, formálně se jí však nepodobá. Nepoužíváme hyperventilaci, ani časný bodywork, nepracujeme v párech, ale v malé skupině lidí, kteří jsou spolu na cestě. Prakticky se o ně stará team. Eticky čistý kontext procesu je samozřejmostí, dostatek času na přípravu i integraci prožitků také. Důležitá je především motivace účastníka. Shamanyka není pro sběratele prožitků a dobrodruhy. Pracujeme pouze s tím, kdo je na cestě k prohloubení smyslu osobního příběhu, pokorně se otvírá té možnosti, aniž by ji poškozoval očekáváním či chtěním..

ANZARA

zlaty_vrch_anzaraProgram nejvyšší intenzity, určený pouze pro absolventy Shamanyky s Patricií, počet účastníků je maximálně 6. Je částečně inspirován indiánskou ceremonií VISION QUEST. Hlavním cílem této práce je skutečně hluboká očistná a spirituální práce, přesahující extatický rozměr Shamanyky. Hluboké meditativní napojení jednotlivce na Jsoucno probíhá v probdělé noci strávené v osamělé meditaci na zvláštním místě v přírodě. K tomuto bodu se samozřejmě účastníci pečlivě připraví ve skupině na počátku týdne. Na své místo jde každý sám.  Poté jsou k dispozici ještě tři dny na společnou integraci prožitků i všech poselství, která otevřená mysl a splynutí s přírodou přinesly.