PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

DRUHY PROGRAMŮ:

PRO VŠECHNY PROGRAMY A POBYTY PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. NENÍ PŘÍPUSTNÉ
ANI VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH! TOTÉŽ SE TÝKÁ VŠECH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.

STEJNÁ PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA KONZUMACI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ ČI MASITÝCH POKRMŮ.

PROSÍME NALÉHAVĚ, ABYSTE TÝDEN PŘED PROGRAMEM NEJEDLI MASO!!!

(Je to ve vašem zájmu, neboť budete citlivější, k práci lépe připraveni. )

PASSIONATA

Bez absolvování tohoto programu nelze přijet na žádný jiný, je to nutná podmínka! Passionata představuje první stupeň na naší cestě osobního růstu. Tento víkend nabízí příležitosti k překonání zábran v oblasti pravdivého vyjádření vlastních pocitů a otevření osobního příběhu. Začínáme adaptací na fyzickou blízkost "neznámých lidí". Hned v úvodní meditaci zažíváme neobvyklé blízké lidské setkání každého s každým. jarni_bukove_listi_passionataNení tu vůbec erotický podtext, jde o sbližování na samé dřeni lidství. Vede k prohloubení schopnosti vcítění do pocitů lidí, s nimiž žijeme v blízkých vztazích. V prožitkové práci se pokoušíme přemoci problémy se soustředěním a racionální kontrolu.  Spontánní plynutí nejen s hudbou jako s proudem životní síly, ale i se všemi překvapujícími prožitky přináší značnou úlevu. Výsledkem je očista od pocitů viny i křivdy, osvobození od skepse a bezvýchodnosti, příležitost k energetickému i emocionálnímu otevření, získání sil, odvahy a nezávislosti. Na konci víkendu stojíme pokaždé v úžasu nad zkrásnělými a zářivými tvářemi těch, kteří ještě v pátek večer byli zavření a nevýrazní. V tom okamžiku všichni vnímají své možnosti.  Převést vše do každodenního života nelze bez odvahy a bezbřehé naděje. Tam se teprve projeví skutečná spiritualita jako ohleduplnost, citlivost, pochopení, skromnost, velkorysost...

PASSIONATA INTENSIVE

Program pro první zkušenost s Aktivní egolýzou, totožný s běžnou Passionatou. Prodloužení umožní více prožitkové práce a hlubší analýzu osobního příběhu.
Tento program je prvním stupněm na naší cestě hluboké práce s osobním příběhem. Můžete očekávat očistu, osvobození od skepse, příležitost k naprostému otevření, získání sil a odvahy skrze meditativní, dynamické postupy. Absolvování Passionaty je nutnou podmínkou pro účast na všech ostatních programech...více viz Passionata

CESTA

Cesta je program pro absolventy Passionaty. Skladbou se jí podobá, ale je mnohem intenzivnější, nabízí větší prostor pro prožitkovou práci. Účastníci již nemají potíže s přijetím metody a hloubkou důvěry k našemu intenzivnímu procesu proměny. previs_cestaNeztrácíme tu už čas tím, že se někdo uráží, nebo se nemůže rozhodnout, jestli zvedne ruce nad hlavu nebo ne. Každý se snaží pracovat intenzivně, využít možnost nového poznání. Všechny zpětné vazby jsou brány v úvahu. Jedním ze zjevných efektů naší spolupráce bývá oslabení egocentrismu a pýchy. Není proto výjimkou, že i ti, kdo již s námi spolupracují řadu let, přijedou bez problémů na Passionatu, protože jim  vyhovuje termín. Vědí, že je to hlavně na nich, jak intenzivně budou pracovat. Navíc svou pokročilostí pomohou začátečníkům k větší odvaze a hlubšímu ponoření do osobní proměny. Cesta může odstartovat dlouhodobou spolupráci, která nabízí průběžné inventury osobního příběhu a terapeutické zázemí při životních krizích a křižovatkách.

 

DVOJPROGRAM PASSIONATA &CESTA

souteska_vsZde se spojují PASSIONATA a CESTA v jeden program. Tento týden je velmi vhodný pro naplnění touhy dosáhnout v životě zásadnějších pozitivních změn. Hluboká práce s osobním příběhem, emocionální i energetická očista, osvobození od skepse, příležitost k naprostému otevření. Získání sil a odvahy skrze meditativní i dynamické postupy. Týden nabízí větší prostor pro prožitkovou práci i pro hlubokou integraci cenných inspirací.

 

 

CESTA SPECIÁL

Cesta speciál je program pro absolventy Passionaty. 

Jedná se o náročný týden, příležitost k intenzivní prožitkové práci.
V příbězích se soustředíme na podrobnou diagnostiku přítomnosti a projekty do budoucnosti.
Součástí programu je i praktikování vipassana meditace a pránajámy.

AKTIVNÍ EGOLÝZA - PSYCHODRAMA

Prodloužený speciální víkend pro pokročilé (absolventy Passionaty a Cesty).
Proběhne hlubinná, dynamická práce s osobním příběhem a vztahy. Metodu aktivní egolýzy doplní psychodramatické postupy, náročné pro všechny zúčastněné. Stojí to za to, otevřou se možnosti objevit mnoho skrytého, objasnit zamlžené.

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ JÓGA

Jóga v kontextu spirituality a psychologie. Originální přístup k Hatha józe jako k jednomu z průvodců Aktivní egolýzy®.
Praxe ásan slouží k posílení fyzické kondice a odolnosti, procítění vděku za život. Ásanu pojímáme jako modlitbu, jejich propojením do plynulé sestavy praktikujeme meditaci v pohybu. Každá z pozic má zároveň svůj psychologický význam, ovlivňuje prožívání a konání mimo jógovou podložku v oblasti osobního příběhu: vztahů i díla. Práci s dechem a energií ve formě pránajámy vnímáme coby praktický prostředek ke zkrocení splašené mysli a účinný lék proti úzkostem a nespavosti. Hlubokou meditaci, meditaci vhledu (Vipassana) praktikujeme s důrazem na prožitek životní síly, pravdy a čisté mysli. Aktivací psychologického a spirituálního rozměru jógy v kontextu současného životního stylu se jógová praxe stává mocným nástrojem vnitřní kultivace osobnosti. Je zdrojem síly, odvahy a rozhodnosti, ze kterého lze kdykoliv čerpat, otevírá srdce k soucítění a laskavosti.
Program je vhodný pro účastníky, kteří mají osvojené základy Hatha jógy. 

OTEVÍRÁNÍ HLASU

Tento program je naplněn soustředěnou prací s hlasem. Pokusíme se ho otevřít a osvobodit. Vedlejším účinkem je větší statečnost. Hlavním efektem této speciality je zlepšení vyjadřovacích, komunikačních i řečnických schopností.
Zařadíme také ranní cvičení psychospirituální jógy zaměřené na prožitek svobodného dechu a otevřeného srdce.
Program je vhodný jak pro dlouhodobé klienty, tak nováčky, kteří s námi ještě nezahájili spolupráci (neabsolvovali Passionatu). Každý nový klient musí před programem absolvovat úvodní pohovor za účelem zmapování osobního příběhu.

 

ESURIATA

esuriataProgram je určený pro absolventy alespoň Passionaty. Každý zde probudí svou vnitřní sílu, která mu pomůže překonat problémy s dodržováním půstu. Díky podpoře skupiny a hluboké meditaci se naučí využívat spirituální potenciál očistné hladovky.  Program nabízí půst pod lékařským dohledem, meditace, prožitkovou práci, posvátné zpěvy a příležitost k dlouhému ozdravnému spánku. Hlavním cílem tohoto setkání je hluboké propojení skupiny a nalezení jasného vhledu do osobního příběhu.

 

SHAMANYKA

Program je pouze pro absolventy Cesty nejdéle 8 měsíců před Shamanykou.soumrak_s_bouri_shamanyka Nelze se přihlásit z vlastní iniciativy, na Shamanyku zve team, vybírá z dlouhodoběji spolupracujících, u nichž je zřejmé, že při předchozích pobytech dobře zvládli práci s hudbou, meditací i osobním příběhem. V případě zájmu je třeba individuální sezení, v němž se vyjasní, zda je pro Shamanyku v životě uchazeče ten správný čas. Účastníci se na tuto cestu do hlubin připravují po dobu alespoň jednoho měsíce. Denně meditují, jednou týdně mají půst, stravují se vegetariánsky, vyhnou se návykovým látkám. Jde o intenzivní program na úrovni iniciačního obřadu, jehož součástí je jeden den na cestě, originální verze procesu vycházejícího z teorie metody holotropního dýchání, formálně se jí však nepodobá. Nepoužíváme hyperventilaci, ani časný bodywork, nepracujeme v párech, ale v malé skupině lidí, kteří jsou spolu na cestě. Prakticky se o ně stará team. Eticky čistý kontext procesu je samozřejmostí, dostatek času na přípravu i integraci prožitků také. Důležitá je především motivace účastníka. Shamanyka není pro sběratele prožitků a dobrodruhy. Pracujeme pouze s tím, kdo je na cestě k prohloubení smyslu osobního příběhu, pokorně se otvírá té možnosti, aniž by ji poškozoval očekáváním či chtěním..

ILLUMINATA

Illuminata je verze Shamanyky, při níž jsou účastníci i tým celý týden v půstu. Je určena pokročilým klientům, kteří jsou bez problému schopni držet delší půsty, pochopili rozdíl mezi hladovkou a půstem. Cesta ze hranice racionální kontroly je usnadněna, prožitky jsou hlubší.

ANZARA

zlaty_vrch_anzaraProgram nejvyšší intenzity, určený pouze pro absolventy Shamanyky s Patricií, počet účastníků je maximálně 6. Je částečně inspirován indiánskou ceremonií VISION QUEST. Hlavním cílem této práce je skutečně hluboká očistná a spirituální práce, přesahující extatický rozměr Shamanyky. Hluboké meditativní napojení jednotlivce na Jsoucno probíhá v probdělé noci strávené v osamělé meditaci na zvláštním místě v přírodě. K tomuto bodu se samozřejmě účastníci pečlivě připraví ve skupině na počátku týdne. Na své místo jde každý sám.  Poté jsou k dispozici ještě tři dny na společnou integraci prožitků i všech poselství, která otevřená mysl a splynutí s přírodou přinesly.