PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Programy nejsou otevřeny klientům, kteří neprošli individuálním sezením.

PRO VŠECHNY PROGRAMY A POBYTY PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. NENÍ PŘÍPUSTNÉ
ANI VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH! TOTÉŽ SE TÝKÁ VŠECH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.

STEJNÁ PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ NA KONZUMACI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ ČI MASITÝCH POKRMŮ.

PROSÍME NALÉHAVĚ, ABYSTE TÝDEN PŘED PROGRAMEM NEJEDLI MASO!!!

(Je to ve vašem zájmu, neboť budete citlivější, k práci lépe připraveni. )

CESTA

Víkend nalněný intenzivní prožitkovou prací a hlubokou analýzou osobního příběhu, praktikováním psychospirituální jógy s Jitkou a originální sestavy T'ai-chi s Patricií.  Můžete očekávat očistu, osvobození od skepse, příležitost k naprostému otevření, získání sil a odvahy. Absolventi individuální terapie nebo prožitkových programů snáze pojímají důvěru k metodě aktivní egolýzy a intenzivnímu procesu proměny. previs_cestaKaždý se snaží pracovat naplno, využít možnost nového poznání. Všechny zpětné vazby jsou brány v úvahu. Jedním ze zjevných efektů naší spolupráce bývá oslabení egocentrismu a pýchy. Není proto výjimkou, že i ti, kdo již s námi spolupracují řadu let, přijedou bez problémů na Cestu, protože jim  vyhovuje termín. Vědí, že je to hlavně na nich, jak intenzivně budou pracovat. Navíc svou pokročilostí povzbudí skupinu k větší odvaze a hlubšímu ponoření do osobní proměny. Cesta může odstartovat dlouhodobou spolupráci, která nabízí průběžné inventury osobního příběhu a terapeutické zázemí při životních krizích a křižovatkách.

CESTA SPECIÁL

Jedná se o náročný týden, který nabízí větší prostor pro intenzivní prožitkovou práci a hluboou integraci cenných inspirací. Je velmi vhodný pro naplnění touhy dosáhnout v životě zásadnějších pozitivních změn.

V příbězích se soustředíme na podrobnou diagnostiku přítomnosti a projekty do budoucnosti.

Součástí programu je i praktikování psychospirituální jógy, vipassana meditace a pránajámy.

AKTIVNÍ EGOLÝZA - PSYCHODRAMA

Prodloužený speciální víkend pro pokročilejší klienty.
Proběhne hlubinná, dynamická práce s osobním příběhem a vztahy. Metodu aktivní egolýzy doplní psychodramatické postupy, náročné pro všechny zúčastněné. Stojí to za to, otevřou se možnosti objevit mnoho skrytého, objasnit zamlžené.

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ JÓGA

Jóga v kontextu spirituality a psychologie. Originální přístup k Hatha józe jako k jednomu z průvodců Aktivní egolýzy®.
Praxe ásan slouží k posílení fyzické kondice a odolnosti, procítění vděku za život. Ásanu pojímáme jako modlitbu, jejich propojením do plynulé sestavy praktikujeme meditaci v pohybu. Každá z pozic má zároveň svůj psychologický význam, ovlivňuje prožívání a konání mimo jógovou podložku v oblasti osobního příběhu: vztahů i díla. Práci s dechem a energií ve formě pránajámy vnímáme coby praktický prostředek ke zkrocení splašené mysli a účinný lék proti úzkostem a nespavosti. Hlubokou meditaci, meditaci vhledu (Vipassana) praktikujeme s důrazem na prožitek životní síly, pravdy a čisté mysli. Aktivací psychologického a spirituálního rozměru jógy v kontextu současného životního stylu se jógová praxe stává mocným nástrojem vnitřní kultivace osobnosti. Je zdrojem síly, odvahy a rozhodnosti, ze kterého lze kdykoliv čerpat, otevírá srdce k soucítění a laskavosti.
Program je vhodný pro účastníky, kteří mají osvojené základy Hatha jógy. 

 

ESURIATA

esuriataProgram nabízí půst pod lékařským dohledem, meditace, prožitkovou práci, posvátné zpěvy a příležitost k dlouhému ozdravnému spánku. Každý zde probudí svou vnitřní sílu, která mu pomůže překonat problémy s dodržováním půstu. Díky podpoře skupiny a hluboké meditaci se naučí využívat spirituální potenciál očistné hladovky.   Hlavním cílem tohoto setkání je hluboké propojení skupiny a nalezení jasného vhledu do osobního příběhu.

SHAMANYKA

Program je pouze pro absolventy Cesty nejdéle 8 měsíců před Shamanykou.soumrak_s_bouri_shamanyka Nelze se přihlásit z vlastní iniciativy, na Shamanyku zve team, vybírá z dlouhodoběji spolupracujících, u nichž je zřejmé, že při předchozích pobytech dobře zvládli práci s hudbou, meditací i osobním příběhem. V případě zájmu je třeba individuální sezení, v němž se vyjasní, zda je pro Shamanyku v životě uchazeče ten správný čas. Účastníci se na tuto cestu do hlubin připravují po dobu alespoň jednoho měsíce. Denně meditují, jednou týdně mají půst, stravují se vegetariánsky, vyhnou se návykovým látkám. Jde o intenzivní program na úrovni iniciačního obřadu, jehož součástí je jeden den na cestě, originální verze procesu vycházejícího z teorie metody holotropního dýchání, formálně se jí však nepodobá. Nepoužíváme hyperventilaci, ani časný bodywork, nepracujeme v párech, ale v malé skupině lidí, kteří jsou spolu na cestě. Prakticky se o ně stará team. Eticky čistý kontext procesu je samozřejmostí, dostatek času na přípravu i integraci prožitků také. Důležitá je především motivace účastníka. Shamanyka není pro sběratele prožitků a dobrodruhy. Pracujeme pouze s tím, kdo je na cestě k prohloubení smyslu osobního příběhu, pokorně se otvírá té možnosti, aniž by ji poškozoval očekáváním či chtěním..

ILLUMINATA

Illuminata je verze Shamanyky, při níž jsou účastníci i tým celý týden v půstu. Je určena pokročilým klientům, kteří jsou bez problému schopni držet delší půsty, pochopili rozdíl mezi hladovkou a půstem. Cesta ze hranice racionální kontroly je usnadněna, prožitky jsou hlubší.

ANZARA

zlaty_vrch_anzaraProgram nejvyšší intenzity, určený pouze pro absolventy Shamanyky s Patricií, počet účastníků je maximálně 6. Je částečně inspirován indiánskou ceremonií VISION QUEST. Hlavním cílem této práce je skutečně hluboká očistná a spirituální práce, přesahující extatický rozměr Shamanyky. Hluboké meditativní napojení jednotlivce na Jsoucno probíhá v probdělé noci strávené v osamělé meditaci na zvláštním místě v přírodě. K tomuto bodu se samozřejmě účastníci pečlivě připraví ve skupině na počátku týdne. Na své místo jde každý sám.  Poté jsou k dispozici ještě tři dny na společnou integraci prožitků i všech poselství, která otevřená mysl a splynutí s přírodou přinesly.