PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Číst dál...Když voda vypráví, břehy se zachvějí
Všechny ty příběhy plné jsou nadějí

Z hladiny povstává snad jiná planeta,
kamenné zjevení, pohádka zakletá

Tůňka se zablýskla jak prsten zapadlý...
V srdci té planety náš svět se zrcadlí

Číst dál...Kořeny vrůstám, nořím se...
Vrať se brzy domů, ptáčku
Ve skalách vysoko na římse
peří si čechráš do obláčku

Objímám zemi, cítím tep
Ten buben dunět nepřestává
Přesladká slova - zrádný lep
Jen jedna Matka je ta pravá...

Číst dál...Tajemné hrady z mlhy se náhle zjevují
nevím si rady - mám hledat poklad ve slujích?
Krkavčí lání - zaznívá temné krákání
Do hebkých strání ohnivá liška uhání

Zlatá, rudá, stříbrná pomaličku blednou
zazní píseň větrná strunou neposednou

Čápi už plují do krajin květů barevných
Z hor vichry dují, krutý mráz na zem stříbro dých?
Pod buky v

Číst dál...

Číst dál...U brány do nebe od věků bdíš -
nehřeje, nezebe pozemská tíž

Do slunce zahleděn přemítáš snad
- čím skončí tento den - proč Bůh má rád

Malý svět za zády, kam lísteček spad?
Vítr už nemá kdy ti na flétnu hrát

Vpíjím se pohledem, nebesa žhnou
jsi k Věčnosti zahleděn - snad pohrdáš mnou?

Jsi

Číst dál...

Číst dál...Na břehu vod, z nichž návratu není
rozjímám o žití, o umírání
Není jen zrod a pomalé tlení
konci všech nadějí odvždy se bráním

Rf.: Divokou soutěskou Cháron se blíží
nebo jen strach, že nedojdu dál?
Habr se otřásá - listí ho tíží
otvírá náruč jak nebeský král

Nespěchám s tím, kdo krátil by chvíle
doteků milosti, když

Číst dál...