PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

• Osobní krize

(ztráta smyslu, poruchy sebevědomí, úzkosti, poruchy spánku, nezvladatelné emoce, osamělost)

• Životní krize
(zdravotní obtíže, nemoc a úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání, změny životní úrovně)

• Nedorozumění v pracovních a přátelských vztazích


• Krize v rozhodování

(pomoc při nalezení moudrých řešení v nepřehledných situacích)

• Uplatnění osobního potenciálu

(profesionální orientace, změny v kariéře, tvůrčí procesy)

• Bilance

(inventura dosud prožitého a vytvoření plánu pro blízkou i vzdálenou budoucnost)