PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

1.7.2011 se dožil MUDr. Stanislav Grof osmdesáti let.
Při té příležitosti Patricie napsala tento článek pro časopis ReGeNeRaCe.

grofKdyž jsem v roce 1986 byla poprvé v USA, nevěděla jsem nic o tomto svém slavném krajanovi, který od šedesátých let soustředěně pracoval na výzkumu stavů rozšířeného vědomí a skrze ně začal formulovat obrysy nového paradigmatu ve vědách o lidské duši.
Několik měsíců jsem měla možnost potkávat hlavní postavy transpersonální psychologie v centru neortodoxních přístupů v San Franciscu a okolí, hlavně však v magické krajině Big Sur v Institutu Esalen. Byla jsem tehdy v těchto kruzích exot - široko daleko jediná Češka, jediná zpoza železné opony. Všichni se mi hodně věnovali a často jsem slyšela jméno Stanislav Grof, neboť to byl hlavní pojem, spojený s Československem. Jednoho dne jsem dostala jeho telefonní číslo a zavolala jsem mu z Esalenu, kde v té době již nepůsobil. Chvilku mi naslouchal, a pak svým hlubokým, znělým hlasem pravil: "Myslím, že tam přijedu".

Za několik dní jsem v jídelně zaznamenala veliký rozruch. Zdvihla jsem oči a uviděla impozantní postavu vysokého krásného muže v nejlepších létech, kterak si ke mně brázdí cestu nadšeně bzučícím davem. Každý se s ním chtěl obejmout, každý s ním chtěl promluvit... Připadal mi jako bůh z jiné planety. Pohyboval se rozvážně a jeho široká ramena sršela energií. Když jsme se setkali tváří v tvář, utopila jsem se v jeho černých hlubokých očích, naplněných světlem moudrosti všech věků. Byla jsem naprosto uchvácena, jeho charisma má hypnotizující moc.
Strávili jsme v rozmluvě asi dvě hodiny na skále nad Pacifikem, během níž mi objasnil základy své teorie a také mě seznámil s metodou holotropního dýchání. Daroval mi dvě své knihy a doporučil další literaturu k tématu. Nakonec mi dal telefonní číslo a smíchovskou adresu své matky, Marie Grofové, do níž jsem se po návratu domů také zamilovala. Začala jsem u ní procházet prožitky holotropního dýchání, měla tehdy již patnáctiletou zkušenot s asistováním svému synovi na workshopech v Americe. Později jsme založily tajnou skupinu výcviku v této metodě, která se pak díky revoluci mohla zlegalizovat.
Hned v prosinci 1989 jsem na Filozofické fakultě v Praze uspořádala jeho první přednášku u nás. Pak vše dostalo spád a vyvrcholilo uspořádáním světové transpersonální konference v Praze.
Stanislav s Marií mě v Praze navštěvovali a já jsem pro ně s láskou vařila všechna jeho oblíbená jídla. Jednou jsem mu dokonce v létě uvařila a upekla kompletní vánoční menu, po kterém se mu za mořem také stýskalo.
Absolvovala jsem u něj v Americe certifikační program v holotropním dýchání a později jsem se rozhodla, že na tomto základě vytvořím vlastní metodu pro dlouhodobé klienty, které k té cestě připravím jemnějšími metodami a za účasti lékaře ji podstoupí jako vrchol práce na osobním rozvoji. Již při prvních změnách v uspořádání workshopu jsme se se Stanislavem dohodli, že budu používat jiný název, protože holotropní dýchání má neměnnou podobu a uspořádání. Tehdy právě vyšlo CD mého oblíbeného kanadského skladatele Patricka Bernhardta s názvem Shamanyka. Spojila jsem se s ním a požádala ho, zda mohu tento název používat pro svou verzi HD. Dostala jsem jeho svolení. Tam skončily moje osobní kontakty se Stanislavem Grofem, jeho matka Marie odešla na věčnost a já se také vydala svou cestou.
Jeho knihy jsem však nepřestala číst a také jsem ho nepřestala považovat za jednoho ze svých nejdůležitějších učitelů. Nesmírně si vážím jeho teoretického přínosu k formulaci nového paradigmatu v humanitních vědách. Je Koperníkem tohoto tisíciletí. Bude ještě chvíli trvat, než ortodoxní materialisté budou muset uznat, že Ego není středem vesmíru, než ortodoxní psychoanalytici připustí, že jedna desetina ledovce lidského vědomí, čnějící nad hladinu oceánu poznání, je to vědomé a nevědomé a devět desetin pod hladinou je transpersonální. Již dnes však nezanedbatelná část odborné veřejnosti přijala Grofův objev, že na formování lidské psychiky má vliv i prenatální vývoj a proces zrození, že se v těchto dlouho přehlížených stádiích života skrývá původ řady fobií a dalších psychopatologických jevů. Ještě dlouho budou psychospirituální krize "ošetřovány" chemicky a hledání boha vyhlašováno za religiózní blud. Ještě chvíli bude startování spontánního sebeléčebného procesu osvobození od energetických, emocionálních a spirituálních bloků diagnostikováno jako hyperventilační tetanie a násilně potlačováno. Vývoj vědeckého poznání se však nedá zastavit, Stanislav Grof se nedá vytlačit ze síně slávy lidské moudrosti ani tisíci Bludných balvanů. Lidstvo naštěstí pokročilo natolik, že se za pochopení podstaty světa neupaluje a nemučí. Jinak by tento velikán těžko mohl letos prvního července oslavit své osmdesáté narozeniny. Je to renesanční osobnost, jakých už nelze mnoho najít. Kromě nadčasové schopnosti brilantních úsudků ovládá čtrnáct jazyků, v řadě z nich i přednáší, je hlubokým znalcem hudby i výtvarného umění, sám výtvarně nadaný. Je hvězdou nejen na mé cestě. S vroucí láskou mu posílám přání zdraví a radosti bez konce a hluboký vděk za to, že s ním můžeme kráčet po stezkách poznání.