PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Číst dál...Voda, ach voda jak náruč měkká
všemu se poddá, na deště čeká
Průzračná, něžná, hned plná touhy
jiný svět nezná než skály a strouhy

Spanilé javory na břehu svítí
za lesy, za hory odplouvá kvítí
Jak tužba tajená, jak první láska
s tebou je spojená, hýčká tě, laská

Rf.: Řine se, proudí, zurčí a zpívá
paprsky loudí,

Číst dál...

Číst dál...Pozdravím slunce
Tančím u hladiny
Paže vztažené do nebes
Půl zlata unce
mám darem od rodiny
která chce štěstí ještě dnes

?Bláhoví lidé!?
skály se dobře baví
za věky věků vědí moc
Kdo s penízky přijde,
doufá, že najde zdraví
a svatí přijdou na pomoc

Zázrak je tady
jenom tu postůj chvíli
do srdce vezmi proudu hlas
Netřeba rady
pohleď - jsem stříbrobílý
štěstí přec bydlí

Číst dál...