PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

pramen stestiPozdravím slunce
Tančím u hladiny
Paže vztažené do nebes
Půl zlata unce
mám darem od rodiny
která chce štěstí ještě dnes

?Bláhoví lidé!?
skály se dobře baví
za věky věků vědí moc
Kdo s penízky přijde,
doufá, že najde zdraví
a svatí přijdou na pomoc

Zázrak je tady
jenom tu postůj chvíli
do srdce vezmi proudu hlas
Netřeba rady
pohleď - jsem stříbrobílý
štěstí přec bydlí uvnitř v nás