PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Naděje umírá poslední

Přednáška
Termín: 3.11.2022 19:00 - 20:30

Místo konání: Ústřední městská knihovna v Praze

Úzkosti, deprese, pocity bezmocnosti nabízí možnost skrýt se v nemoci před odpovědností za svět i za výsledky svého života. Jejich léčba se musí opírat o hlubokou sondu do životního příběhu a nalezení osobního poslání člověka na tomto světě. Skutečná spiritualita jako světlo, které vyzařují příznivci naděje. Změkčilost se projevuje tím, že se bojíme krátké i delší budoucnosti a stále se zabýváme bezvýchodností katastrof, které ještě nenastaly. Inspirace k překonávání tohoto nebezpečného naladění.

 

 

Stránky:
Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

 

Mapa: