PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Lehce nabyl lehce pozbyl

Přednáška
Termín: 2.6.2022 19:00 - 20:30

Místo konání: Ústřední městská knihovna v Praze

Nebezpečí hledání snadných cest. Lenost jako následek blahobytu a konjunktury. Neochota k zátěži, nedůslednost, prokrastinace, zbabělost a další zdroje pohodlnosti, které činí člověka povrchním a bezvýznamným. Apel na rodiče, kteří umetají potomkům cestičky a tím je invalidizují. Možnosti prožití plnějšího a kvalitnějšího osobního příběhu za pomoci pevné vůle, otužilosti vůči bolesti, píle a ochoty ke službě i oběti. Přijetí změn, nelpění, schopnost improvizace, moudré reakce na krizi.

 

Stránky:
Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

 

Mapa: