PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

RESTART

Pobytový program
Termín: 19.7.2021 14:00 - 25.7.2021 14:00

Místo konání: Centrum Rynartice

Týdenní intenzivní program soustředěný na obnovu psychické a fyzické kondice. Nabídne systematickou praxi experienciální jógy s Jitkou, T'ai-Chi s Patricií. Nezanedbáme ani intenzivní aktivně egolytickou prožitkovou  práci. V osobních příbězích se zaměříme na plány do budoucnosti. Restart mohou podstoupit pouze absolventi všech intenzivních programů, přinejmenším Cesty.

Bez soustředěné přípravy oslabíte efekt setkání, nezanedbejte ji. Pro Restart žádáme v rozsahu dvou týdnů před programem (od 5.7.2021):

1) krátkodobé (36 hodin každý týden) nebo jeden čtyřdenní (96 hodin) půsty, minimálně však 1x 48hodin
2) přísně bezmasá strava
3) absolutní abstinence od návykových látek
4) zlepšování fyzické kondice (cvičení, běh, chůze)
5) smířlivé a velkorysé řešení konfliktů
6) denně tichá meditace (cca 10 min)

Účastníci programů musí splňovat platná protiepidemická kritéria, viz níže.

Program začíná v pondělí ve 14 hodin a končí v neděli ve 14 hodin

Cena: 13.900 Kč

VYPLNIT ON-LINE PŘIHLÁŠKU

Protiepidemická kritéria:

Účastníci všech programů se musí prokázat:

buď

1) absolvováním RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nejdéle 7 dní před programem 

nebo

2) vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

nebo

3) prodělaným laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, po uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

 

Adresa:
Rynartice 80, 405 02 Děčín

 

Mapa: