PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Novodobé matky a partnerství

Přednáška
Termín: 26.3.2020 19:00 - 20:30

Místo konání: Městská knihovna Praha

Praktické příklady osvícenosti i pomatenosti důsledně uplatňovaných nových poznatků a společenských směrů. Extrémní rozdíly ve výchovných postupech. Škodlivost i prospěšnost pro děti a jejich otce. Změny v partnerství po narození dětí jsou přímo úměrné změnám v chování ženy. Jak je mohou muži pochopit a adaptovat se na ně?

 

Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

 

Mapa: