PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Passionata - INTENSIVE

Pobytový program
Termín: 7.5.2020 18:00 - 10.5.2020 16:00

Místo konání: Centrum Rynartice

Program pro první zkušenost s Aktivní egolýzou, totožný s běžnou Passionatou.

Prodloužení o den umožní více prožitkové práce a hlubší analýzu osobního příběhu.

Tento program je prvním stupněm na naší cestě hluboké práce s osobním příběhem. Můžete očekávat očistu, osvobození od skepse, příležitost k naprostému otevření, získání sil a odvahy skrze meditativní, dynamické postupy. Absolvování Passionaty je nutnou podmínkou pro účast na všech ostatních programech.

Passionata intensive začíná ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli v  16 hodin (pátek 8.5. je svátek)

Cena: 6.700 Kč

více o programu Passionata

vyplnit on-line přihlášku

 

Adresa:
Rynartice 80, 405 02 Děčín

 

Mapa: