PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Životní styl a osobnost

Přednáška
Termín: 13.2.2020 19:00 - 20:30

Místo konání: Městská knihovna Praha

Věnujeme pozornost svému životnímu stylu? Rozhodli jsme se pro něj, nebo vznikl jako soubor našich neuvědomělých zvyků? Různé způsoby života a typy osobností. Životní styl a filozofie, víra, naděje. Vztahy a životní styl – konflikty, dohody, souhra, respekt.

 

Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

 

Mapa: